Home Guard,โครงการฝึกอาสาสมัครตำรวจบ้าน,แจ้งเหตุ

วิธีการใช้งาน

ติดตั้ง Application  HomeGuard

1.Android

2.iOS

การใช้งาน, การสมัคร,usage,Usability,register